Grid Pattern

Privacy policy

Voor het gebruik van onze diensten en via deze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. PROVADA acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij, PROVADA zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-11-2019


GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruiken van onze diensten en website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken je gegevens bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt, gebruik maakt van onze diensten of contact met ons opneemt.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens;
 • telefoonnummer;
 • geslacht;
 • pasfoto;
 • factuuradres;
 • e-mailadres;
 • betalingsgegevens;
 • profielgegevens.

Het is mogelijk om via registratieformulieren bepaalde voorkeuren en interesses op te geven (profielgegevens), afhankelijk van het evenement waarvoor jij je registreert. Denk hierbij aan interesses in bepaalde producten of diensten.

Verder worden je IP-adres, type browser en besturingssysteem, taalinstellingen en pagina’s (op de website) die aan je getoond zijn, verzameld. Deze gegevens worden alleen gebruikt om navigatie makkelijker te maken en om de website te verbeteren.

Voor informatie over het gebruik van cookies op onze website, verwijzen we je graag naar onze cookieverklaring. Deze vind je verderop op deze pagina.
 

REGISTREREN/INLOGGEN

Bij bepaalde onderdelen van onze diensten is het mogelijk om een account aan te maken of in te loggen. Wij bewaren eventuele gegevens die je aan ons verstrekt zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren je gegevens zolang je gebruik maakt van onze diensten. Wij verwerken je gegevens om je te kunnen registeren voor een bezoek aan de beurs en om je informatie te sturen over de inhoud en activiteiten die er deel van uitmaken.

Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

LEES VERDER